Uteblivet besök kostar 400 kronor

Från och med 1 september 2020 inför Region Stockholm en enhetlig avgift på 400 kronor om du som patient uteblir från ditt planerade besök. Syftet med avgiften är att minska andelen uteblivna eller sent inställda besök och operationer.

Som uteblivet besök räknas om du som patient:

  • Inte kommer alls till ditt inplanerade besök.
  • Avbokar senare än 24 timmar innan ditt planerade besök.
  • Kommer för sent till mottagningen och mer än halva besökstiden hunnit gå.

Avgiften gäller alla

Avgift för uteblivet besök debiteras också dig som annars inte skulle ha betalat för besöket. Det kan till exempel gälla:

  • Barn och ungdomar under 18 år.
  • Personer 85 år eller äldre.
  • De patienter som har frikort.

Undantag för att minska risken för covid-19

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin vill vi inte att du som har tecken på förkylning kommer till mottagningen. Du måste kontakta mottagningen innan du skulle ha varit ditt besök, men kommer inte behöva betala avgift om du avbokar sent på grund av risk för att du kan ha fått covid-19.

Ibland kan det finnas andra giltiga skäl till sent inställda eller uteblivna besök. Du som patient måste informera din vårdgivare varför du uteblev från besöket. Vårdgivaren gör då en bedömning av om ditt skäl kan anses som giltigt förhinder för besöket.

Vid frågor vänligen ta kontakt med mottagningen direkt i första hand. Kontaktuppgifter till mottagningen och avbokningsregler framgår av din kallelse.

Läs mer om avgifter i vården i på 1177.se

Publicerad 2020-08-20