Bloggen

Akademiskt specialistcentrums blogg där vi publicerar reflektioner kring de utvecklingsprojekt som vi arbetar med tillsammans med patienter.