För vårdgivare

Centrum för diabetes är en specialistmottagning för vuxna som har typ 1-diabetes eller svårbehandlad typ 2-diabetes. Vi tar emot patienter via remiss från läkare.

Vi erbjuder regelbunden specialistvårdsmottagning för patienter med typ 1-diabetes samt dagvårdsverksamhet med undervisning/behandlingsjustering för patienter med typ 2-diabetes. Vi har också en särskild podiatrimottagning som är specialiserade på behandling av fotsår och andra komplikationer vid diabetes. 

För att patienter med diabetes snabbt ska få rätt behandling samverkar vi med flera andra vårdgivare. 

För remittenter

Välkommen att remittera patienter med typ 1-diabetes eller svårbehandlad typ 2-diabetes till oss. För att remittera till dagvård ska remissen "Diabetesdagvård med specialistteam-patientbehandling och behandlingsoptimering" användas. 

Vi använder journalsystemet TakeCare och tar helst emot remisser där. Du som inte har TakeCare är välkommen att skicka din remiss via post till: 

Centrum för diabetes
Akademiskt specialistcentrum
Box 6357
102 35 Stockholm

Konsultation

Vi erbjuder läkarkonsult via telefon vardagar 15-15.30, diabetessjuksköterska vardagar 7.30-15.30. Telefonnummer hittar du i landstingets elektroniska katalog, EK.