Gastropares och typ 1-diabetes

Välkommen till en eftermiddag för dig med typ 1-diabetes och gastropares.

Gastropares är en fördröjd tömning av magsäcken som kan uppstå till följd av diabetes. 

På den här träffen får du träffa gastroläkare, diabetessjuksköterska, dietist och kurator, men framförallt andra personer med gastropares. 

När vi har bokat in nya datum för den här träffen kommer vi att skriva det här. 

Innehåll

Exempel på programpunkter: 

  • Utbyta erfarenheter med andra
  • Maten
  • Blodsockret
  • Vad är gastropares? 
  • Behandling av gastropares

Anmälan

Du anmäler dig via 1177:s e-tjänster eller via telefon 08-123 671 50. 

Välkommen

Diabetesteamet