KBT vid typ 1-diabetes

I samarbete med Karolinska Institutet genomför vi en studie om psykologisk egenvård för dig med typ 1-diabetes.

Detta program för psykologisk egenvård syftar till att hjälpa dig att hantera känslomässiga och praktiska utmaningar i att leva med diabetes. Programmet består av texter och övningar baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT) som du gör på egen hand.

Studiens främsta syfte är att utvärdera hur verktygen för egenvård fungerar, för att kunna utveckla dem vidare. Programmet fungerar direkt i webbläsaren på både dator och mobil.

Anmälan stängd

Anmälan till den här studien är stängd. Vi tackar er som velat vara med.