Avgifter

Region Stockholm har beslutat om nya avgifter från 1 januari 2021. Läkarbesök på specialistmottagning kommer då att kosta 400 kronor per besök och omfattas av högkostnadsskyddet.

Dagvård hos Centrum för diabetes kostar som tidigare 350 kronor per dag. 

Intyg 

Avgifter för intyg varierar beroende på vilken typ av intyg det gäller. Några intyg är prissatta och beslutade i landstingsfullmäktige. I de fall intyg inte finns prissatta, så gäller timtaxa.

Undantaget är om du ändå är här på besök och får ett intyg i samband med det. Då behöver du inte betala för intyget eftersom du har betalat för besöket. 

Intyg är belagda med mervärdesskatt. Avgifterna för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet och får därför inte föras in i högkostnadskortet. Barn och ungdomar under 18 år betalar samma pris för intyg som vuxna. 

Läs mer om avgifter för intyg på 1177 Vårdguiden här: Avgifter för intyg, vaccination, hälsoundersökning och provtagning - 1177.se

Avgifter och högkostnadsskydd

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om avgifter i vården och högkostnadsskydd.