Avgifter

Region Stockholm har beslutat om nya avgifter från 1 januari 2020.

Dagvård hos Centrum för diabetes kostar nu 350 kronor per dag. 

Intyg 

Vi har en fast avgift på 375 kronor per intyg.

Undantaget är om du ändå är här på besök och får ett intyg i samband med det. Då behöver du inte betala för intyget eftersom du har betalat för besöket. 

Intyg är belagda med mervärdesskatt. Avgifterna för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet och får därför inte föras in i högkostnadskortet.