Avgifter

Vi har delvis nya avgifter från 1 januari 2020.

Dagvård kostar nu 350 kronor per dag. 

Intyg 

För intyg gäller inte Region Stockholms vanliga patientavgifter, utan du måste oftast betala enligt en särskild taxa. Från och med den 1 januari 2020 är timtaxan 1 500 kronor. 

Centrum för diabetes har en fast avgift på 350 kronor per intyg. Om du gör ett besök och begär ett intyg ska du betala både för besöket och för intyget. Om det enda syftet med besöket är att få ett intyg behöver du inte betala någon besöksavgift.

Intyg är belagda med mervärdesskatt. Avgifterna för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet och får därför inte föras in i högkostnadskortet.