Avgifter

Besök på specialistmottagning kostar 250 kronor per besök och omfattas av högkostnadsskyddet.

Dagvård hos Centrum för diabetes kostar även det 250 kronor per dag. 

Om du inte kommer på ditt besök

Region Stockholm har en enhetlig avgift på 400 kronor om du som patient uteblir från ditt planerade besök utan att ringa och boka av besöket. 

Intyg 

Du betalar inget extra för intyg till Försäkringskassan. Vissa andra intyg får du som patient betala för. De intyg vi utfärdar inom Centrum för diabetes kostar 375 kronor. 

Intyg är belagda med mervärdesskatt. Avgifterna för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet och får därför inte föras in i högkostnadskortet. 

Avgifter och högkostnadsskydd

På 1177.se kan du läsa mer om avgifter i vården och högkostnadsskydd.