Forskning och utveckling

Här hittar du information om vår forskning och våra pågående forskningsstudier.

Centrum för diabetes är en akademisk specialistenhet som drivs i samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Universitetssjukhuset. Vi integrerar vården med forskning, utbildning, teknik och nya behandlingsformer. 

Vi deltar också i Nationella Diabetesregistret, som ett instrument för att förbättra diabetesvården.

Vi samarbetar även med flera diabetesföreningar för att sprida kunskap om diabetes. 

Vill du vara med?

Du kan vara med och ta fram ny kunskap om diabetes. Fråga oss om våra forskningsprojekt om du vill vara med och utveckla vården tillsammans med oss.

Studieförfrågningar

Är du forskare eller företräder ett företag som vill genomföra en forskningsstudie? Läs mer och hitta kontaktuppgifter på Studieenheten Akademiskt specialistcentrums webbplats.