Psykologstudien

Västragötalandsregionen genomför en studie om effekten av diabetesutbildad psykolog på blodsockerkontroll, diabetesrelaterad stress och livskvalitet vid typ 1 diabetes.

Så går studien till

Du som deltar kommer att slumpas till att fortsätta med din traditionella behandling eller att få träffa en diabetesutbildad psykolog. Studien pågår under ett år.

Anmälan stängd

Anmälan till den här studien är stängd. Vi tackar er som velat vara med.