DANCE - Studie om kost vid typ 1-diabetes

Vi har startat en forskningsstudie med syfte att ta reda på hur mängden kolhydrater i maten påverkar dig som lever med typ 1-diabetes. Studien heter Diabetes ANd CarbohydratEs (DANCE).

Enligt Socialstyrelsen vilar kostrekommendationerna vid typ 1-diabetes på en bräcklig grund. Mycket kolhydrater i maten kan göra det svårare att hitta rätt insulindos och därigenom bidra till både för höga och för låga blodsockervärden.

Vi har därför startat en studie där deltagarna randomiseras (lottas) till endera av tre olika sorters kost med olika mycket kolhydrater:

  1. 50-60 procent (traditionell diabeteskost) 
  2. 30-40 procent (måttlig lågkolhydratkost)
  3. 15-20 procent (strikt lågkolhydratkost)

OBS! Vi kommer inte testa så kallad ketogen kost.

Du som deltar i studien äter enligt din lottade kost-grupp i 3-6 månader. Därefter får du inta valfri kost de följande 6 månaderna innan en sista utvärdering görs.

Under studien får du information om kolhydraträkning. Lämpliga recept och matsedlar, kolhydratinnehåll i maten med mera finns i ett web-baserat program, som du kan använda under studien. Du får stöd att följa kosten samt i doseringen av ditt insulin av dietist, läkare och diabetessjuksköterska.

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden. 

Anmälan stängd

Anmälan till den här studien är stängd. Vi tackar er som velat vara med.