Vaccin mot LADA-diabetes

Centrum för diabetes och Karolinska Institutet genomför en studie i syfte att ta fram ett vaccin mot LADA-formen av diabetes.

Förkortningen LADA står för Latent Autoimmune Diabetes in Adults (latent autoimmun diabetes hos vuxna).

Målet med studien är att undersöka om diabetesvaccinet GAD-alum (Diamyd®) samt tillskott av D-vitamin kan påverka immunsystemet så att nedbrytningen av de insulinproducerande cellerna hindras och den egna insulinproduktionen bevaras.

Så går studien till

I studien får deltagarna vaccin med GAD-alum (Diamyd®) direkt i en lymfkörtel i ljumsken. Deltagarna får också tillskott av D-vitamin i tablettform.

Anmälan stängd

Anmälan till den här studien är stängd. Vi tackar er som velat vara med.