Livsstil och levnadsvanor

Det är viktigt att veta att om man drabbas av en diabetessjukdom, så kan man oftast förbättra både sin sjukdomsprognos och hur man svarar på behandlingen genom att anamma eller bibehålla en sund livsstil.

Det finns mycket hjälp att få och du är välkommen att fråga oss vid ditt besök. Dietisten hjälper dig att individanpassa dina matvanor utifrån dina speciella behov. Fysioterapeuten hjälper dig att ta fram en individuellt anpassad träningsplan och kan vid behov skriva ut FaR - fysisk aktivitet på recept.

Sundkurs

På Hjärt-Lungfondens webbplats hittar du vetenskaplig vägledning till en sundare livsstil. Samtliga rekommendationer vilar på vetenskaplig grund och är sammanställda utifrån nationella och internationella riktlinjer. 

FaR - fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet har bevisad effekt att kunna förebygga eller förbättra många olika sjukdomstillstånd, till exempel reumatiska sjukdomar. De positiva effekterna får man oavsett ålder eller träningsvana. Därför är det aldrig för sent att börja röra på sig.

Sluta-röka-linjen

Forskning visar att patienter med diabetes som röker svarar signifikant sämre på behandling än icke-rökare. På sluta-röka-linjens webbsida finns väldigt mycket råd och stöd att få. 

Liv & hälsa

PÅ 1177.se finns mycket användbar information och många olika verktyg som kan hjälpa dig att ta små steg mot goda vanor och en mer hälsosam livsstil. Här kan du läsa om mat, rörelse, stress och sömn och hur det kan påverka din allmänna hälsa och din specifika sjukdom.