Kvalitetsindikatorer för vård vid diabetes

För att hela tiden förbättra den vård vi erbjuder dig som är patient hos oss på Centrum för diabetes, arbetar vi med kvalitetsindikatorer. Det är ett sätt att mäta hur bra diabetesvården fungerar.

Under 2023 har vi valt att fokusera på två olika områden. Resultaten är hämtade från Nationella diabetesregistret, NDR, 27 september 2023. 

Ökad andel patienter med normaliserat HbA1c

Värdet HbA1c kallas också Hemoglobin A1c, eller långtidssocker. Det kontrolleras genom ett blodprov som mäter halten av HbA1c i blodet. Provet visar hur halten blodsocker har varit under de senaste två till tre månaderna. Det kan också visa hur din behandling fungerar om du har diabetes.

Vi på Centrum för diabetes har arbetat för att öka andelen patienter som har ett normaliserat HbA1c-värde under 52 mmol/mol. Detta kan förebygga och senarelägga risken för diabetesrelaterade komplikationer.

I dag eftersträvas att majoriteten av alla med typ 1-diabetes har ett normaliserat HbA1c, utan förekomst av allvarliga hypoglykemier, vilket Hba1c under 52 mmol/mol kan anses vara.

Under hösten 2023 uppfyllde 41,3 procent av de patienter som får sin diabetesbehandling hos oss målet om HbA1c under 52 mmol/mol. Detta är en förbättring över tid och Centrum för diabetes ligger nu högst i Stockholms län när det gäller den här andelen patienter. 

Minskad andel patienter som har högt blodtryck

Målet som vi har satt för 2023 är att över 70 procent av patienterna ska ha ett blodtryck som understiger 140/85 mmHG.

Högt blodtryck vid diabetes kan medföra ökad risk för problem i cirkulationsorganen, hjärta och blodkärl, vilket kan få följder som hjärtsvikt eller stroke. Men även risk för skador i de små blodkärl som finns i ögon, hjärta, njurar och fötter.

Vi på Centrum för diabetes arbetar för att minska risken för de komplikationer som ett högt blodtryck kan medföra. Det gör vi genom att ha en blodtrycksmottagning för de patienter som får sin diabetesbehandling hos oss och se till att de av dem som har ett för högt blodtryck får behandling för det. 

Vi har kontinuerligt förbättrat vårt arbete med blodtryckskontroller och insättning av medicinsk behandling för de patienter som har behov av detta.

Idag har 78,5 procent av patienterna som går hos oss ett blodtryck som understiger målvärdet 140/85 mmHG. Även här ligger Centrum för diabetes resultat bland bästa i Stockholms län. 

Data från Nationella diabetesregistret NDR, 2023-09-27.