Gångstudien

Gångstudien är ett samarbete mellan Akademiskt specialistcentrum och Karolinska Institutet.

Studien vill mäta effekten av ett specifikt träningsprogram för förbättring av gångmönstret hos personer med diabetes och nedsatt känsel i fötterna.

Så går studien till

Studien kommer att utföras på Centrum för diabetes och gångmätningar på Motoriklab på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Du kommer att randomiseras till att antingen få ett träningsprogram av en fysioterapeut eller till att följa gängse rekommendationer till patienter med diabetes.

I början och i slutet av studien kommer alla deltagare att utföra en gånganalys samt en fottrycksanalys på Motoriklab. Studien pågår under två månader.

Vill du delta?

Vi söker dig med Diabetes Mellitus typ 1, i åldern 18-65 år med nedsatt känsel i fötterna.

Stämmer det in på dig och du vill delta i studien är du välkommen att anmäla dig via 1177 Vårdguidens e-tjänster, eller genom att ringa Katarina Fägerskiöld, telefon 08-123 671 76.