Skriv ut den här sidan

Lågt blodsocker

Välkommen till en diskussion om hypoglykemi - lågt blodsocker.

Träffen vänder sig till dig med typ 1-diabetes. Du får träffa läkare, sjuksköterska, dietist, kurator och fysioterapeut. Diabetesteamet börjar med en kort introduktion kring lågt blodsocker - hypoglykemi. Sedan diskuterar vi tillsammans dina funderingar, tankar och känslor kring detta.

  • Vad räknas som lågt blodsocker?
  • Orsaker till lågt blodsocker?
  • Hur bör lågt blodsocker behandlas?
  • Varför svänger mitt blodsocker?
  • Tankar och känslor kring lågt blodsocker!
  • (Hur) Kan jag förhindra lågt blodsocker?

Tid

Måndag 6 maj, klockan 15-17

Anmälan

Anmäl dig via 1177 Vårdguidens e-tjänst eller ring 08-123 671 50 och anmäl dig under knappval "Övrigt". 

Du får gärna ha med dig en närstående, men ange då det i din anmälan.