Lågt blodsocker

Välkommen till en diskussion om hypoglykemi - lågt blodsocker.

Träffen vänder sig till dig med typ 1-diabetes. Du får träffa läkare, sjuksköterska, dietist, kurator och fysioterapeut.

Diabetesteamet börjar med en kort introduktion kring lågt blodsocker - hypoglykemi. Sedan diskuterar vi tillsammans dina funderingar, tankar och känslor kring detta.

  • Vad räknas som lågt blodsocker?
  • Orsaker till lågt blodsocker?
  • Hur bör lågt blodsocker behandlas?
  • Varför svänger mitt blodsocker?
  • Tankar och känslor kring lågt blodsocker!
  • (Hur) Kan jag förhindra lågt blodsocker?

Vill du veta mer och anmäla dig till träffen så prata med din behandlare hos Centrum för diabetes.