Om oss

Vi erbjuder specialistvård för vuxna som har typ 1-diabetes och svårbehandlad typ 2-diabetes. Till oss kommer du via remiss från din läkare.

Som patient hos oss får du kunskap om hur din diabetes påverkar dig och vad du kan göra för att må bra. Du får specialiserad behandling och uppföljning i öppenvård. Vi erbjuder även fotsårsbehandling för dig med diabetes.

Vi samarbetar med flera diabetesföreningar för att sprida kunskap om diabetes. 

Specialistvård och forskning tillsammans med patienten

Centrum för diabetes är en akademisk specialistenhet som drivs i samarbete mellan Stockholms läns sjukvårdsområde, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Hos oss integreras vården med forskning, utveckling, utbildning och innovation. Både vad gäller nya behandlingssätt och ny teknik.

Patientrådet

Inom Akademiskt specialistcentrum arbetar vi mycket aktivt tillsammans med patientorganisationer. I vårt patientråd diskuteras frågor som till exempel bemötande, e-hälsotjänster och digitala verktyg, tillgänglighet, med mera. 

Samarbetet med patientrådet och dess självklara del i vår verksamhetsutveckling har väglett oss i hur vi ska prioritera i många fall, samt lett till nya aktiviteter, lösningar och förändrade arbetssätt.

Om Akademiskt specialistcentrum

Akademiskt specialistcentrum är ett koncept för universitetssjukvård utanför akutsjukhusen och består av fyra vårdenheter: 

  • Centrum för diabetes
  • Centrum för neurologi 
  • Centrum för obesitas
  • Centrum för reumatologi

Dessutom ingår en enhet för kliniska prövningar i öppenvård: Studieenheten Akademiskt specialistcentrum.

Vi är en del av Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Syftet är dels att säkerställa tillgången på specialiserad vård för patienter med särskilda diagnoser, dels att knyta forskning, utveckling och utbildning närmare vården.