I-DIT studien

Centrum för diabetes och Göteborgs universitet genomför en studie om läkemedlet Ixekizumab.

I I-DIT studien undersöker man om läkemedlet Ixekizumab kan rädda de kvarvarande insulinproducerande betacellerna och minska inflammationen i bukspottskörteln, jämfört med placebo, hos personer som nyligen diagnostiserats med typ 1 diabetes.

Vill du delta i studien?

Vi söker dig som är mellan 18-45 år och har blivit diagnostiserad med typ 1 diabetes de senaste 3 månaderna.

Stämmer det in på dig och du vill delta i studien är du välkommen att anmäla dig via 1177 Vårdguidens e-tjänster, eller genom att ringa Katarina Fägerskiöld, telefon 08-123 671 76.