Så tyckte patienter om oss 2023

Nu kan du läsa resultaten från vår senaste patientenkät.

— Vi uppskattar att så många deltog i höstens enkätundersökning. Patienternas åsikt är viktig för oss och vi jobbar vidare med resultaten, säger Linda Kjerr, enhetschef för Centrum för diabetes.

Vår senaste patientenkät genomfördes hösten 2023. Alla som svarade på enkäten var anonyma.

Klicka här för att komma till sidan där enkätresultaten presenteras (länken öppnas i det här fönstret).

Publicerad 2024-03-04