Höjning av avgift för läkarbesök från 1 januari 2021

Region Stockholm har beslutat om nya avgifter från 1 januari 2021. Läkarbesök på specialistmottagning kommer då att kosta 400 kronor per besök.

Den nya avgiften för läkarbesök omfattas av högkostnadsskyddet. 

Publicerad 2020-12-28

Avgifter och högkostnadsskydd

På 1177.se kan du läsa mer om avgifter i vården och högkostnadsskydd.