Gastropares och typ 1-diabetes

Gastropares är en fördröjd tömning av magsäcken som kan uppstå till följd av diabetes. Du som har typ 1-diabetes och gastropares är välkommen till en informationsträff.

På den här träffen får du träffa gastroläkare, diabetessjuksköterska, dietist och kurator, men framförallt andra personer med gastropares.

Vi pratar om vad gastropares innebär och hur det behandlas, men också om maten och blodsockret. 

Läs mer under För dig som patient / Kurser och föreläsningar / Gastropares och typ 1-diabetes

 

Publicerad 2019-10-01