Beställningsformulär för hjälpmedel tas bort 28 februari

Medicinsk apparatur i hemmet kommer att ta bort det formulär för beställning av diabeteshjälpmedel som hittills funnits på deras webbplats. Formuläret försvinner 28 februari.

Du kan istället beställa dina utskrivna insulinpumpar, CGM eller FGM via 1177 Vårdguidens e-tjänster. En beskrivning av hur du gör finns på informationssidan om läkemedel och hjälpmedel.

Du kan också ringa in din beställning till Medicinsk apparatur i hemmet på telefon 08-123 675 00.

Läs mer på sidan om läkemedel och hjälpmedel

Publicerad 2021-02-24