Självhjälpsprogram för oro vid covid-19

Coronapandemin och covid-19 har förändrat livet på många sätt. Känner du en oro som påverkar din vardag? Då kan du få stöd genom ett självhjälpsprogram på nätet.

Spridningen av coronaviruset och konsekvenserna för hälsa, välmående och ekonomi kan skapa oro som påverkar vardagen på ett negativt sätt. Kanske oroar du dig mycket om dagarna, har svårt för att sova, känner dig lättirriterad eller okoncentrerad? Denna oro kan vara svår att hantera på egen hand och på sikt bland annat leda till depressiva besvär, ångestproblem eller ökad alkohol- och droganvändning. Därför är det viktigt att få stöd och hjälp i tid.

Kostnadsfritt självhjälpsprogram

Självhjälpsprogrammet för oro i samband med covid-19 finns på 1177 Vårdguidens inloggade tjänster och är kostnadsfritt. Det tar ungefär tre veckor att arbeta med och passar dig som vill jobba självständigt med att lära dig hantera din oro. Programmet är utvecklat och vetenskapligt utvärderat av forskare vid Karolinska Institutet. Känner du stark oro eller har svårare psykiska besvär är det bättre att du i första had kontaktar din vårdcentral, 1177 på telefon eller den psykiatriska vården. 

KBT-baserat 

Självhjälpsprogrammet är baserat på kognitiv beteendeterapi, KBT. Det består av fem steg som du arbetar med när och var du vill. Programmet innehåller text, film, illustrationer och övningar.

De fem stegen

  1. I steg ett får du lära dig mer om oro och att skilja på hjälpsam och ohjälpsam oro.
  2. Steg två fokuserar på problemlösning som ett sätt att minska oro.
  3. Steg tre handlar om att minska vissa beteenden, som överdriven mediekonsumtion och överdrivet vårdsökande.
  4. I steg fyra får du lära dig tekniker för att släppa orostankar.
  5. Steg fem tar upp vikten av sunda rutiner och sammanfattar behandlingen så att du kan arbeta vidare på egen hand.

Gör så här för att starta programmet

  • Gå till sob.117.se 
  • Välj inloggningsalternativ, till exempel BankID.
  • Under rubriken "Tillgängliga stöd- och behandlingsprogram" klickar du på knappen Stockholms Läns Landsting.
  • Klicka på programmet "Hantera oro vid covid-19" och sedan på Gustavsbergs vårdcentral
  • Du kommer då till en anmälningssida där du sedan kan välja att starta programmet.