Ändringar i högkostnadsskyddet för läkemedel

Subventionen för en rad läkemedel som används för behandling av diabetes har förtydligats. Från och med nu får endast patienter med typ 2-diabetes läkemedel med GLP-1 receptoragonister subventionerat.

Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånverket, TLV, som beslutar vilka läkemedel som ska subventioneras och för vilka patientgrupper. TLV har nu förtydligat subventionen för de här läkemedlen:

  • Byetta (exenatid)
  • Victoza (liraglutid)
  • Bydureon (exenatid)
  • Lyxumia (lixisenatid)
  • Trulicity (dulaglutid)
  • Ozempic (semaglutid)
  • Rybelsus (semaglutid)

Ändringen innebär att du som har typ 2-diabetes även i fortsättningen kan få de här läkemedlen inom högkostnadsskyddet. 

Du som är intresserad kan läsa mer i den här nyheten på TLV:s webbplats: Förtydligad subventionsbegränsning för läkemedel för diabetes – tlv.se

Publicerad 2023-05-16