Psykologstudien

Västragötalandsregionen genomför en studie om effekten av diabetesutbildad psykolog på blodsockerkontroll, diabetesrelaterad stress och livskvalitet vid typ 1 diabetes.

Så går studien till

Du som deltar kommer att slumpas till att fortsätta med din traditionella behandling eller att få träffa en diabetesutbildad psykolog. Studien pågår under ett år.

Vill du vara med?

Du som har Diabetes typ 1 med HbA1c >62 mmol/mol. är välkommen att delta. Om du är intresserad kan du anmäla dig via 1177 Vårdguidens e-tjänster, eller genom att ringa Katarina Fägerskiöld, telefon 08-123 671 76.