Vaccin mot LADA-diabetes

Centrum för diabetes och Karolinska Institutet genomför en studie i syfte att ta fram ett vaccin mot LADA-formen av diabetes.

Förkortningen LADA står för Latent Autoimmune Diabetes in Adults (latent autoimmun diabetes hos vuxna).

Målet med studien är att undersöka om diabetesvaccinet GAD-alum (Diamyd®) samt tillskott av D-vitamin kan påverka immunsystemet så att nedbrytningen av de insulinproducerande cellerna hindras och den egna insulinproduktionen bevaras.

Så går studien till

I studien får deltagarna vaccin med GAD-alum (Diamyd®) direkt i en lymfkörtel i ljumsken. Deltagarna får också tillskott av D-vitamin i tablettform.

Vill du vara med? 

Vi söker dig som har fått diagnosen Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA) inom de senaste 12 månaderna och som dessutom:

  • är GADA-positiv och inte har påbörjat insulinbehandling 
  • är 30-70 år
  • bor i närheten av Stockholm

Stämmer det här in på dig och du vill delta i studien är du välkommen att ringa till Kajsa Sundqvist, sjuksköterska vid Centrum för diabetes, på telefon 08-123 671 76.