DANCE - Studie om kost vid typ 1-diabetes

Vi har startat en forskningsstudie med syfte att ta reda på hur mängden kolhydrater i maten påverkar dig som lever med typ 1-diabetes. Studien heter Diabetes ANd CarbohydratEs (DANCE).

Enligt Socialstyrelsen vilar kostrekommendationerna vid typ 1-diabetes på en bräcklig grund. Mycket kolhydrater i maten kan göra det svårare att hitta rätt insulindos och därigenom bidra till både för höga och för låga blodsockervärden.

Vi har därför startat en studie där deltagarna randomiseras (lottas) till endera av tre olika sorters kost med olika mycket kolhydrater:

 1. 50-60 procent (traditionell diabeteskost) 
 2. 30-40 procent (måttlig lågkolhydratkost)
 3. 15-20 procent (strikt lågkolhydratkost)

OBS! Vi kommer inte testa så kallad ketogen kost.

Du som deltar i studien äter enligt din lottade kost-grupp i 3-6 månader. Därefter får du inta valfri kost de följande 6 månaderna innan en sista utvärdering görs.

Under studien får du information om kolhydraträkning. Lämpliga recept och matsedlar, kolhydratinnehåll i maten med mera finns i ett web-baserat program, som du kan använda under studien. Du får stöd att följa kosten samt i doseringen av ditt insulin av dietist, läkare och diabetessjuksköterska.

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden. 

Vill du vara med?

Du kan använda den här länken för att direkt logga in på 1177.se och anmäla dig till studien: Anmälan till våra kurser/studier - 1177.se (inloggning krävs)

Eller så kan du följa de här stegen:

 • Logga in på 1177.se med hjälp av Bank-ID.
 • Klicka på länken där det står ”Mottagningar-Hitta och lägg till”
 • I sökfältet som kommer upp skriv in ”Centrum för diabetes”
 • Nu dyker Centrum för diabetes, Norrmalm, upp nedanför sökfältet, klicka på den
 • Klicka sedan på ”Lägg till mottagning” på höger sida av skärmen
 • Du hamnar nu på din egen profil igen. Halvvägs ner i mitten på skärmen ligger nu Centrum för diabetes som vald mottagning
 • Klicka på Centrum för diabetes
 • Klicka på länken ”Anmälan till våra kurser/studier” och bocka sedan i  ”DANCE - Studie om kost vid typ 1-diabetes”.
 • Klicka på ”Skicka” längst ned.

Varmt välkommen med din anmälan!

Anmälan och frågor

Välkommen att kontakta vår forskningssjuksköterska om du är intresserad av att delta i studien, eller om du önskar mer information.

Katarina Fägerskiöld 
Forskningssjuksköterska 
Centrum för diabetes 
Akademiskt specialistcentrum

Telefon 
08-123 671 76