Studie om förbättring av låg syrenivå vid typ 1-diabetes

Centrum för diabetes och Karolinska Institutet genomför en forskningsstudie om Desferal kan förbättra kroppens försvar mot låg syrenivå hos personer med typ 1-diabetes.

Studiens fullständiga namn är Deferoxaminbehandling för att förbättra de nedsatta adaptiva svaren till hypoxi hos patienter med diabetes mellitus typ 1, förkortat DESIRED. 

I studien undersöker vi om läkemedlet Desferal kan förbättra kroppens försvar mot låg syrenivå hos personer med typ 1-diabetes. 

Så går studien till

De personer som deltar i studien kommer att få göra fem besök hos oss på mottagningen: ett screeningbesök och fyra provtagningsbesök.

Två av dessa är längre besök och tar cirka 12 timmar. Måltider och ersättning utgår. 

Vill du vara med? 

Vi söker dig som är 18-55 år och som har haft typ 1-diabetes i 10-20 år.  

Stämmer det in på dig och du vill delta i studien är du välkommen att anmäla dig via 1177 Vårdguidens e-tjänster, eller genom att ringa till Kajsa Sundqvist, telefon 08-123 671 76, eller Katarina Fägerskiöld, telefon 08-123 676 68.

Anmälan och frågor

Vill du delta i studien kan du anmäla dig vila 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Du kan också anmäla dig per telefon till sjuksköterskorna nedan. Det är även dem du kontaktar om du har några frågor om att delta i studien. 

Kajsa Sundqvist 

Sjuksköterska Centrum för diabetes, Akademiskt specialistcentrum

Telefon 

08-123 671 76

Katarina Fägerskiöld

Sjuksköterska Centrum för diabetes, Akademiskt specialistcentrum

Telefon

08-123 676 68