CarbCount - studie om kost vid typ 2-diabetes

Under lång tid har det varit stridigheter kring vilka kostråd som är bäst för personer med typ 2-diabetes. En del menar att det viktigaste är att dra ner på kalorierna, andra att man ska snåla på kolhydraterna. Vi genomför studien CarbCount eftersom vi vill veta hur det är.

I den här studien vill vi jämföra två olika kostbehandlingar för typ 2 diabetes. Det ena är kalorirestriktion som innebär 3 månaders kostersättning, följt av lågkalorikost (klassisk diabeteskost) under tolv månader. Den andra dieten är en lågkolhydratkost.

Så går studien till

Den ena gruppen i CarbCount kommer att få kostersättning under tre månader. Antalet kalorier reduceras då till runt 800 kcal per dag.

Efter det introduceras vanligt mat långsamt igen. Under studiens resterande tolv månader får deltagarna i denna grupp sedan äta en nyttig lågfettkost (klassisk diabeteskost), med målet att bibehålla viktnedgången.

Den andra gruppen i CarbCount kommer att få testa en lågkolhydratkost. Under studiens första tre månader kommer den att vara strikt. Deltagarna ska då inte äta mer än maximalt 30 gram kolhydrater per dag. Sedan får de börja äta lite mer kolhydrater, men inte mer än 80 gram per dag.

Under studiens gång har samtliga deltagare tillgång till en digital plattform. Denna bidrar med information och praktiska tips om de respektive dieterna. Där finns även lämpliga recept och möjligheter att enkelt skapa inköpslistor samt göra veckoplaneringar. Stöd att följa kosten inklusive dosera insulin ges av dietist, läkare och diabetessjuksköterska.

Vill du vara med?

Vi söker dig som är över 20 år och har haft diagnosen typ 2-diabetes i mindre än 6 år. Stämmer det in på dig så kan du anmäla dig via 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Gör så här

  • Logga in på 1177.se med hjälp av Bank-ID.
  • Klicka på länken där det står ”Mottagningar-Hitta och lägg till”
  • I sökfältet som kommer upp skriv in ”Centrum för diabetes”
  • Nu dyker Centrum för diabetes, Norrmalm, upp nedanför sökfältet, klicka på den
  • Klicka sedan på ”Lägg till mottagning” på höger sida av skärmen
  • Du hamnar nu på din egen profil igen. Halvvägs ner i mitten på skärmen ligger nu Centrum för diabetes som vald mottagning
  • Klicka på Centrum för diabetes
  • Klicka på länken ”Anmälan till våra kurser/studier” och bocka sedan i  ”CarbCount – kost och typ 2-diabetes”.
  • Klicka på ”Skicka” längst ned.

Varmt välkommen med din ansökan!