Forskning och utveckling

Här hittar du information om vår forskning och våra pågående forskningsstudier.

Centrum för diabetes är en akademisk specialistenhet som drivs i samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Universitetssjukhuset. Vi integrerar vården med forskning, utbildning, teknik och nya behandlingsformer. 

Vi deltar också i Nationella Diabetesregistret, som ett instrument för att förbättra diabetesvården.

Vi samarbetar även med flera diabetesföreningar för att sprida kunskap om diabetes.