Information med anledning av covid-19

Du som har diabetes anses tillhöra en riskgrupp för covid-19. Vi har nu uppdaterat informationen med anknytning till covid-19 för dig som är patient på Centrum för diabetes.

Fortfarande gäller munskydd vid besök

Sedan 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom. Men du behöver ändå bära munskydd när du kommer till oss. Anledningen är att hos oss finns många sköra patienter, som kan vara extra känsliga för infektioner. Det är bra att bära munskyddet redan när du kommer. Om du inte har något munskydd får du ett av oss. Unga under 16 år undantas.

De här rekommendationerna gäller tills vidare. Skulle de ändras kommer vi att uppdatera informationen här på webbplatsen. 

Kom till ditt bokade besök

Vi förstår att du kan känna dig tveksam att komma till oss eller andra vårdgivare under pandemin, men det är viktigt att du kommer på ditt bokade besök.

Många av våra besök sker numera digitalt, så det är få patienter som är hos oss. Dessutom har vi ett rymligt väntrum med goda möjligheter att hålla säkert avstånd. 

Även övriga enheter inom Akademiskt specialistcentrum arbetar mycket med kontakt på distans just nu. Det innebär att det är gott om plats i våra väntrum, vilket gör det enklare för dig att hålla avstånd till andra om du ändå behöver komma till mottagningen. 

Alla medarbetare hos oss använder munskydd och visir i mötet med dig. Vi har också extra munskydd som du kan få och använda under besöket hos oss. 

Alla patienter hos Centrum för diabetes anses tillhöra riskgrupp för covid-19. Av omtanken om dig kommer vi därför att boka om inbokade besök till telefon- eller videokontakt när så är möjligt. 

När det för behandlingens skull är nödvändigt att du kommer till mottagningen kan vi erbjuda dig sjukresa. Du åker då ensam som passagerare i bilen.

Just nu får bara du som har en tid bokad för vård och behandling komma till oss. Endast om din vård inte kan klaras utan att annan är med får en närstående följa med dig. Detta för att så mycket som möjligt hindra smittspridning av covid-19.

Läkemedel

Fortsätt att ta dina läkemedel som vanligt om du inte får annat besked av din läkare. 

Om du får tecken på luftvägsinfektion eller förkylning 

Är du lindrigt sjuk så stanna hemma och undvik att sprida smitta. Är du svårt sjuk med feber och hosta eller andningssvårigheter, kontakta 1177 för råd.

Riskgrupper för covid-19

70 år och äldre

De som har störst risk att bli svårt sjuka är personer som är 70 år och äldre, särskilt om de har en eller flera av de här sjukdomarna:

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni

Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil.

Yngre än 70 år

Personer som är yngre än 70 år kan också ha ökad risk att bli allvarligt sjuk om de har:

 • Någon eller några av de sjukdomar som nämns ovan.

Att enbart ha högt blodtryck som ligger bra med medicinering innebär troligen ingen ökad risk och samma sak gäller välreglerad diabetes utan komplikationer.

 • En sjukdom som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner.

Det är också möjligt att personer med sjukdom eller medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret kan ha ökad risk för att bli allvarligt sjuk. Det kan till exempel gälla personer som genomgår viss behandling för cancersjukdom.

Läs mer om vad som gäller för dig som tillhör en riskgrupp på Folkhälsomyndighetens webbplats: Information till riskgrupper om covid-19 - folkhalsomyndigheten.se 

Om du har frågor om din behandling hos oss

Har du frågor om din sjukdom eller din behandling hos oss är du välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande via våra e-tjänster eller ring till oss. 

Senast ändrad 2022-04-19